Category Archives: Yleinen

Lopultakin kasvatusalan koulutusta Kainuuseen.

28.3.2023 opetus- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen myönsi Kajaanin varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien tutkintoon johtavaan koulutukseen ministeriön rahoituksen vuodesta 2024 alkaen. Tämä päätös oli pitkän ja monivaiheisen prosessin positiivinen loppuhuipentuma ja käytännön osoitus Keskustan paneutumisesta maakuntien elinvoiman edistämiseen. Kajaanin OKL:n lopettamisesta alkanut opetusalan ammattilaisten vähenemä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa saadaan näin pysähtymään. Tällä Kajaanin ja Iisalmen…

Metsätalouden edellytykset turvattava!

Eduskuntavaalien lähestyessä kiihtyy myös keskustelu metsätalouden hakkuiden kestävästä tasosta ja luonnon monimuotoisuudesta. Lisäksi Euroopan unionin ennallistamissuunnitelmat luovat epävarmuutta metsäsektorille. Kainuussa lisämaustetta keskusteluun tuovat Metsähallituksen hallinnoivat valtion metsät ja viime vuosina lisääntynyt rahastoyhtiöiden omistus metsäpinta-alasta. Ovatko metsätalouden päätökset ollenkaan kainuulaisten omissa käsissä vai tehdäänkö päätökset muualla? Keskustan vaalilupausten kymppilista pitää sisällään lupauksen varmistaa ruoantuotannolle ja metsätaloudelle…

Raideinvestointeihin järkeä!

Tänä vuonna on julkistettu useita selvityksiä Etelä-Suomen ns. tunnin junien taloudellisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista. Selväksi on tullut, ettei yksikään näistä kolmesta hankkeesta ole millään mittarilla kannattava. Keskusta on esittänyt kaikkien kolmen hankkeiden hyllyttämistä ja keskittymistä nykyisen rataverkon kunnostukseen ja siten matka-aikojen nopeuttamiseen. Myös tavaraliikenteen kasvavat tarpeet puoltavat nykyisten rataverkkojen parantamista. Tärkeimmät rataverkon kehitystarpeet ovat pääradan…

Sinisiä ajatuksia korkeakoulutuksesta

Ollessani yliopisto-opintojen vaihdossa Ranskassa Caen’in yliopistossa, mieleeni jäi heidän näkemyksensä yliopiston merkityksestä. Orientaatioluentojen pitäjä kertoi kuinka he kouluttavat alueen tarpeisiin juristeja, ekonomeja, opettajia jne. Jos kaipasi kansainvälistä huippututkimusta tai uraa, he suosittelivat hakeutumaan Ranskan huippuyliopistoihin, joissa pystyi etenemään tutkimuksessa tai opinnoissa, kuinka pitkälle hyvänsä. Suomalaista korkeakoulukeskustelua taas leimaa kapea näkökulma tutkimusyliopistojen vertailulistoista maailmalla ja alueiden…

Tuulivoimarakentamisen kipukohtia

Tänä syksynä Kajaanin kaupungissa päätetään tuulivoiman rakentamisen perusperiaatteista tuulivoimaohjelman muodossa. Tuulivoimaohjelma antaa rakentamiselle raamit, jota kaavat ja rakentamisluvat täydentävät. Kansalaispalautteen, tuulivoimayhtiöiden tavoitteiden ja valmistelijoiden selvitysten perusteella tuulivoimaan liittyy kipupisteitä ainakin seuraavissa aihealueissa. Asukkaiden kokemat haitat etenkin melu- ja näkemäalueilla ovat kansalaispalautteen perusteella selkeästi suurin ongelma. Riittävät suojaetäisyydet asutukseen vaihtelevat riippuen näkökannasta, mutta haitat lisääntyvät ja…

Runoviikon avajaiset Kajaanin kaupungin tervehdyspuhe

Mitä parhainta Eino Leinon päivää arvoisa avajaisyleisö! Kajaani päivitti kaupunkistrategiaansa tänä keväänä ja nyt otsikkona on ytimekkäästi Kajaani – aikaa elämälle! Kaupunkistrategiaan liittyy myös uusittu kaupungin markkinointislogan, jossa todetaan Kajaanissa olevan oman aikavyöhykkeen 26/7, siis kaksi ylimääräistä tuntia joka päivä. Mukava nähdä, että Te hyvä yleisö, olette päättäneet käyttää tämän päivän ylimääräiset tunnit tähän Runoviikon…

Pietarin päivä

Armoitettu Kreivi Brahe teki loistavan päätöksen 371 vuotta sitten perustaessaan Kajaani-joen varrelle kaupungin. Vähäväkiset erämaat saivat sivistyksellisen ja kaupallisen keskuksen laajoihin alueisiin, joista vähitellen muodostui Kainuun maakunta. Kaupungin arvonimi mahdollisti myös terveydenhoidon ja demokratian asteittaisen kehityksen vuosisatojen aikana. Kaupungin tulee kuitenkin elää ajassa, eikä ripustautua menneisyyteen. Uskonkin Kreivi Brahen tarkastelevan ylpeydellä ja myötätunnolla perustamansa kaupungin…