Category Archives: Yleinen

Sinisiä ajatuksia korkeakoulutuksesta

Ollessani yliopisto-opintojen vaihdossa Ranskassa Caen’in yliopistossa, mieleeni jäi heidän näkemyksensä yliopiston merkityksestä. Orientaatioluentojen pitäjä kertoi kuinka he kouluttavat alueen tarpeisiin juristeja, ekonomeja, opettajia jne. Jos kaipasi kansainvälistä huippututkimusta tai uraa, he suosittelivat hakeutumaan Ranskan huippuyliopistoihin, joissa pystyi etenemään tutkimuksessa tai opinnoissa, kuinka pitkälle hyvänsä. Suomalaista korkeakoulukeskustelua taas leimaa kapea näkökulma tutkimusyliopistojen vertailulistoista maailmalla ja alueiden…

Tuulivoimarakentamisen kipukohtia

Tänä syksynä Kajaanin kaupungissa päätetään tuulivoiman rakentamisen perusperiaatteista tuulivoimaohjelman muodossa. Tuulivoimaohjelma antaa rakentamiselle raamit, jota kaavat ja rakentamisluvat täydentävät. Kansalaispalautteen, tuulivoimayhtiöiden tavoitteiden ja valmistelijoiden selvitysten perusteella tuulivoimaan liittyy kipupisteitä ainakin seuraavissa aihealueissa. Asukkaiden kokemat haitat etenkin melu- ja näkemäalueilla ovat kansalaispalautteen perusteella selkeästi suurin ongelma. Riittävät suojaetäisyydet asutukseen vaihtelevat riippuen näkökannasta, mutta haitat lisääntyvät ja…

Runoviikon avajaiset Kajaanin kaupungin tervehdyspuhe

Mitä parhainta Eino Leinon päivää arvoisa avajaisyleisö! Kajaani päivitti kaupunkistrategiaansa tänä keväänä ja nyt otsikkona on ytimekkäästi Kajaani – aikaa elämälle! Kaupunkistrategiaan liittyy myös uusittu kaupungin markkinointislogan, jossa todetaan Kajaanissa olevan oman aikavyöhykkeen 26/7, siis kaksi ylimääräistä tuntia joka päivä. Mukava nähdä, että Te hyvä yleisö, olette päättäneet käyttää tämän päivän ylimääräiset tunnit tähän Runoviikon…

Pietarin päivä

Armoitettu Kreivi Brahe teki loistavan päätöksen 371 vuotta sitten perustaessaan Kajaani-joen varrelle kaupungin. Vähäväkiset erämaat saivat sivistyksellisen ja kaupallisen keskuksen laajoihin alueisiin, joista vähitellen muodostui Kainuun maakunta. Kaupungin arvonimi mahdollisti myös terveydenhoidon ja demokratian asteittaisen kehityksen vuosisatojen aikana. Kaupungin tulee kuitenkin elää ajassa, eikä ripustautua menneisyyteen. Uskonkin Kreivi Brahen tarkastelevan ylpeydellä ja myötätunnolla perustamansa kaupungin…