Lopultakin kasvatusalan koulutusta Kainuuseen.

28.3.2023 opetus- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen myönsi Kajaanin varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien tutkintoon johtavaan koulutukseen ministeriön rahoituksen vuodesta 2024 alkaen. Tämä päätös oli pitkän ja monivaiheisen prosessin positiivinen loppuhuipentuma ja käytännön osoitus Keskustan paneutumisesta maakuntien elinvoiman edistämiseen.

Kajaanin OKL:n lopettamisesta alkanut opetusalan ammattilaisten vähenemä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa saadaan näin pysähtymään. Tällä Kajaanin ja Iisalmen osarahoittamalla ja Oulun yliopiston toteuttamalla koulutuksella varmistetaan korkeatasoinen varhaiskasvatus ja peruskoulutus pätevien ammattilaisten toimesta alueen lapsille. Tavoitteena on myöhemmässä vaiheessa lisätä koulutusohjelmaan myös luokanopettajaksi valmistava koulutus, mutta se jää myöhemmän edunajamisen aiheeksi.

Lämmin kiitos sitkeästä puurtamisesta kaikille valmistelussa mukana olleille kainuulaisille virkamiehille, Oulun yliopistolle ja asiaa edistäneille poliitikoille kaikilla tasoilla. Omalta osaltani tämä prosessi on vaatinut lukuisia palavereja Oulun yliopiston, ministeriön ja paikallisten virkamiesten kanssa, mutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on ollut ilo tehdä kaikkien ymmärtäessä tavoitteen tärkeyden. Kainuun elinvoimaisuus on taas ottanut yhden askelen eteenpäin elinvoiman säilyttämisessä ja tästä on hyvä jatkaa työtä Kainuun hyväksi.