Pietarin päivä

Armoitettu Kreivi Brahe teki loistavan päätöksen 371 vuotta sitten perustaessaan Kajaani-joen varrelle kaupungin. Vähäväkiset erämaat saivat sivistyksellisen ja kaupallisen keskuksen laajoihin alueisiin, joista vähitellen muodostui Kainuun maakunta. Kaupungin arvonimi mahdollisti myös terveydenhoidon ja demokratian asteittaisen kehityksen vuosisatojen aikana.

Kaupungin tulee kuitenkin elää ajassa, eikä ripustautua menneisyyteen. Uskonkin Kreivi Brahen tarkastelevan ylpeydellä ja myötätunnolla perustamansa kaupungin kehitystä. Uusinta uutta edustaa pari viikkoa sitten Kajaanin Renforssin rannassa käyttöönsä vihitty maailman kolmanneksi tehokkain ja nopein tietokone, LUMI-nimeltään. Pelkästään se oikeuttaa terveeseen itsetuntoon kaikkia kajaanilaisia, mutta kun siihen lisätään samalla viikolla käyttöönotetuksi todettu Terrafamen akkukemikaalitehdas ja valmisteilla oleva Kajaanin tuulivoimaohjelma, on pakko sanoa Kajaanin ottaneen loikan tulevaisuuteen. Varsinkin energiatuottamisen tulevaisuus, joka on vähemmän saastuttava, vähemmän riippuvainen muiden maiden energiatoimituksista ja enemmän hyvinvointia Kajaaniin luova. Mitä enemmän Euroopan energiapolitiikka sekoaa, valkenee myös Kajaanin ja yleensä Pohjois-Suomen suhteellinen kilpailuetu teollisuudessa ja yleensä elämässä.

Toinen esimerkki pysymisestä ajan hengen mukana, on Kajaanin kaupungin päivittämä strategia tuleville vuosille 2023-2026. Strategian otsikkona on Kajaani-aikaa elämälle, ja se koostuu kolmesta teemasta: Menestyvä kaupunki, lasten ja nuorten kaupunki sekä resurssiviisas luontokaupunki. Kuten äsken totesin, on resurssiviisaus tae myös kaupunkilaisten menestykselle elämässä, ja yksi osoitus hyvästä elämästä on lasten ja nuorten runsaus kaupungissa. Monien vuosien alamäen jälkeen Kajaanissa on syntyvyys kääntynyt nousuun, ja siitä on syytä olla iloinen. Uuden sairaalan synnytysosasto on jopa muodostunut jonkinlaiseksi synnytysturismin vetonaulaksi, jossa käydään synnyttämässä pitkienkin matkojen päästä. Toivottavasti odottavat perheet samalla tutustuvat Kajaanin muihin mahdollisuuksiin ja harkitsevat pysyvämpääkin muuttoa.

Hyvät kajaanilaiset, samalla kun Kajaanin kaupunginvaltuusto päivitti kaupunkistrategian, uusittiin kaupungin markkinointi-ilme. Hyvää elämää Kajaanissa ilmenee nyt myös uudella Kajaanin aikavyöhykkeellä 26/7 eli vuorokaudessa on kaksi ylimääräistä tuntia verrattuna kasvukeskuksiin. Lyhyenä kesäyönä tämä on helppo todeta, mutta näin on ympäri vuoden, sen varmasti jokainen tunnistaa olemattomina ruuhkina liikenteessä, torilla tai muissa palveluissa. Nautitaan siis kesäpäivistä ja vietetään mitä parhain Pietarin päivä yhdessä.