Raideinvestointeihin järkeä!

Tänä vuonna on julkistettu useita selvityksiä Etelä-Suomen ns. tunnin junien taloudellisista ja ympäristöllisistä vaikutuksista. Selväksi on tullut, ettei yksikään näistä kolmesta hankkeesta ole millään mittarilla kannattava.

Keskusta on esittänyt kaikkien kolmen hankkeiden hyllyttämistä ja keskittymistä nykyisen rataverkon kunnostukseen ja siten matka-aikojen nopeuttamiseen. Myös tavaraliikenteen kasvavat tarpeet puoltavat nykyisten rataverkkojen parantamista.

Tärkeimmät rataverkon kehitystarpeet ovat pääradan kaksoisraiteen saaminen Ouluun saakka ja Savon radan peruskunnostus Kouvolasta Kajaaniin. Huoltovarmuuden näkökulmasta rautatieyhteys Jäämerelle on saatava suunnittelupöydälle ja kiinteäksi osaksi EU:n kattavaa rautatieverkostoa. Näillä toimenpiteillä matkustusajat lyhenevät Pohjois-Suomesta pääkaupunkiseudulle huomattavasti enemmän kuin suunnitelluilla oikoradoilla ja tavaraliikenteen tarpeisiin saadaan lisää kapasiteettiä, joka vähentää rekkaliikennettä maanteillä.

Tuen Keskustan tavoitteita kansallisen tie- ja rataverkon järkevästä kehittämisestä. Nykyisessä valtion taloustilanteessa pitää tehdä ratkaisuja, jotka ovat samaan aikaan sekä rahaa säästäviä, että järkeviä investointeja koko maan kehitystä silmällä pitäen. Valtaosa yksityisistä investointisuunnitelmista suuntautuu muualle kuin pääkaupunkiseudun läheisyyteen, ja valtion perusinfrainvestointien tulee tukea tätä kehitystä. Näin saamme koko Suomen nousujohteiseen kehitykseen ja valtiontalouden oikaistua.